Projekty :

 • ESNcard - to karta zniżkowa, na podstawie której jesteś upoważniony/a do zniżek w wybranych punktach oraz zniżek na wszystkie imprezy organizowane przez ESN! To także symbol nowej społeczności studenckiej charakteryzującej się: mobilnością, aktywnością oraz pogonią za sukcesem.
 • Discover Europe - konkurs fotograficzny, będący wspaniałą okazją do rozwoju i doskonalenia umiejętności fotograficznych, dzielenia się wrażeniami z pobytu za granicą oraz pokazania różnorodności Europy, jej tradycji i zwyczajów. Discover Europe jest kolejną szansą podjęcia międzykulturowego dialogu, do którego Erasmus Student Network od lat zachęca wszystkich młodych ludzi.
 • SocialErasmus - inicjatywa ESN Polska polegająca na zmianie wizerunku studenta Erasmusa z wiecznego imprezowicza na odpowiedzialnego studenta, który potrafi się dobrze bawić, ale jednocześnie aktywnie angażuje się w życie społeczności lokalnej, kraju jaki odwiedza. W ramach iniciatywy ESN angażujemy Erasmusów w działania takie jak: pomoc dzieciom z Domów Dziecka, działalnia proekologiczne czy działania przeciwdziałające uprzedzeniom rasowym. Przed formalnym zainciowaniem wyżej wymienionych działań przez ESN Polska, sekcja ESN UW realizowała działania o podobnym charakterze, min. Turniej piłki nożnej dla dzieci Dream Cup. W ramach formalnego programu zrealizowano następnie turniej piłki nożnej Erasmus Cup Against Racism oraz akcję Erasmusowy Święty Mikołaj. Obecnie w ramach programu SocialErasmus realizowane są takie akcje, jak: Erasmus in Schools, Las Erasmusa, ESN Gift, Międzynarodowy Święty Mikołaj, czy Hol Erasmusa.
 • ESNOLYMPICS - to ogólnopolski projekt, umożliwiający zagranicznym studentom z całej Polski, a także innych krajów Europy uczestnictwo w zawodach sportowych organizowanych na kształt igrzysk olimpijskich. Podczas eliminacji w miastach Polski oraz niektórych miastach europejskich zostaną wyłonione drużyny, które spotkają się w Warszawie, aby walczyć o tytuł najlepszej z najlepszych.
 • PRIME - jest to projekt, którego celem jest wykazanie istniejących przeszkód w mobilności studentów oraz zasugerowanie możliwych obszarów do usprawnień. Główną metodą pozyskania interesujących danych w dziedzinie wymian w ramach Programu LLP Erasmus są badania (ankiety) przeprowadzane wśród studentów oraz biur do spraw wymian zagranicznych na uniwersytetach w całej Europie.
 • Program Mentor - jest to inicjatywa, której głównym celem jest zapewnienie opiekuna każdemu przyjeżdżającemu do Polski studentowi zagranicznemu. Głównym zadaniem mentorów jest przede wszystkim pomoc studentom zagranicznym w przystosowaniu się do nowego miejsca, ludzi i rzeczywistości. Jednak program mentor to nie tylko jednostronne korzyści dla zagranicznych studentów. Również opiekunowie zyskują wiele dzięki uczestnictwu w projekcie – mają możliwość szliwofania swoich zdolności językowych, mogą poszerzać swoje horyzonty i poznawać nowe kultury, ale przede wszystkim zyskują znajomych i przyjaciół w całej Europie!
 • ExchangeAbility - projekt, któregy ma za zadanie zwiększenie liczby niepełnosprawnych studentów biorących udział w wymianach studenckich poprzez oferowanie im wsparcia. Celem projektu jest także uczynienie struktur organizacji ESN bardziej przystępnych dla osób niepełnosprawnych i zaangażowanie ich w pracę z międzynarowodymi studentami.
 • STORY - (Strengthening the Training Opportunities for inteRnational Youth) to projekt, którego główne założenia związane są ze zwiększaniem jakości uczenia się oraz mobilności studenckiej. W tym właśnie celu STORY ma na celu analizę wpływu i jakości nauczania na programy mobilności studenckiej (praktyki). 
   
 • Mov'in Europe - kampania tworzona przez Erasmus Student Network, której głównym celem jest  promowanie mobilności jako stylu życia, poprzez zaangażowanie ambasadorów w działaniach lokalnych, krajowych i międzynarodowych.
   
 • Education Officer - Education Officer jest reprezentantem wszystkich studentów, zarówno chcących udać się na wymianę zagraniczną, jak i tych, którzy etap mobilności mają już za sobą.