Akademia Dobrego Startu – AKADOS – to program pozauczelnianej edukacji biznesowej. Jest on tworzony przez pasjonatów oddanych swoim wartościom. Za swój cel postawili sobie umożliwienie studentom i absolwentom dotarcie do innowacyjnej wiedzy, a przez to stworzenie im możliwości dynamicznego startu własnej kariery zawodowej.

Misją AKADOS jest ukształtowanie nowego pokolenia Polaków, profesjonalistów pełnych pasji, konkurencyjnych na światowym rynku pracy.

ESN SUT Gliwice jest partnerem AKADOSa podczas konferencji Level UP "Nowy Wymiar Porozumienia" w Katowicach.

 

Academy of Good Start - AKADOS - out-of-uiversity program business education.

It is created by enthusiasts dedicated to their values. For his goal set themselves to enable students and graduates to reach innovative knowledge, thereby giving them the opportunity dynamic start their own careers.

AKADOS mission is to form a new generation of Polish people-  professionals, passionate, competitive in the global labor market.

ESN SUT Gliwice is a partner of the conference AKADOSa Level UP "New Dimension Agreement" in Katowice.