Projekt "SilesiaHeart" został zorganizowany pod koniec ubiegłego roku w dniach 08.12.2014-18.12.2014 i polegał na publicznej zbiórce pieniędzy na wydziałach Politechniki Śląskiej , które zostały zebrane aby pomóc małemu dzielnemu chłopcu, któremu los postawił parę poważnych wyzwań. Zbierano na jego leczenie i rehabilitację, aby dać mu możliwość walki i dodać sił jemu i jego rodzicom. Członków organizacji ESN SUT Gliwice dzielnie wspierali w inicjatywie studenci programu Erasmus+, uczestnicząc w zbiórkach wydziałowych. Finalnie uzbierano kwotę 4000 zł, która w całości została przekazana na subkonto fundacji, do której należy mały chłopiec