Tradycyjny polski klimat zagościł 16. marca w klubie studenckim Liqiud.

ESN SUT  Gliwice zorganizowało imprezę pod hasłem Polish Party.  Tego wieczoru stoliki były wypełnione swojskim jadłem, nie brakowało śledzi, chleba ze smalcem i wielu innych przysmaków typowych dla polskich wesel i potańcówek.  Wszystko dopełniły dekoracje w biało-czerwonych barwach. Erasmusi z  Politechniki Śląskiej brali także udział w wielu grach i zabawach dotyczących naszego kraju. Gdy nastała noc, w głośnikach zabrzmiały największe polskiego hity, a parkiet klubu po brzegi zapełnił się gośćmi . Zabawa w iście polskim stylu trwała do białego rana!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The traditional Polish climate was celebrated on March 16 at the student club Liqiud.

ESN SUT Gliwice organized a party under the slogan Polish Party. That evening the tables were filled with homemade food, bread with lard and many other delicacies typical of Polish weddings and dancings. Everything was decorated in white and red colors. Erasmus students from the Silesian University of Technology also participated in this event. A lot of games related to our country were waiting for them. When night came, we could hear the biggest Polish hits, and the club's dancefloor was filled with guests. Fun in Polish style lasted till dawn!