W dniach 7-9 kwietnia 2017 odbył się wyjazd do miejscowości Małe Ciche, zorganizowany dla Erasmusów w celu zwiedzenia wybranych zakątków polskich Tatr – Doliny Kościeliskiej oraz dnia następnego – Zakopanego z Gubałówką. Praktycznie całodniowa wyprawa do Doliny okazała się dla niektórych bardzo wyczerpująca ze względu na mokry śnieg, śliską powierzchnię i przenikającą zewsząd wilgoć, ale pogoda nas znowu aż tak nie zawiodła, gdyż brak deszczu pozwolił na spokojną wędrówkę. Dodatkową atrakcją była możliwość przejścia przez Jaskinię Mylną czy widok całkowicie zamarzniętego jeziora, który dla niektórych osób był całkowitą nowością.Jaskinie także wzbudziły bardzo dużo emocji, gdyż odwiedzili je tylko ci odważniejsi i lepiej wyekwipowani, a i tak przedzieranie się przez wąskie i pełne wody szczeliny okazały się dla nich nie lada wyzwaniem. Zwieńczeniem wędrówki był odpoczynek w ciepłym schronisku.

Wieczorem po obiedzie w ramach niespodzianki odbył się przejazd dorożkami na pobliską polanę, gdzie rozpalono wielkie ognisko. Podczas tej integracji pojawiła się możliwość upieczenia sobie kiełbasek bądź też innych przysmaków. Ciepło bijące od ogniska i otaczająca ciemnośćzapewniły przyjemną, niezapomnianą atmosferę, zwłaszcza gdy po posiłku rozpoczęły się wspólneradosneśpiewy przy akompaniamencie gitary.

Zmęczeni sobotnią wyprawą Erasmusi liczyli na mniej intensywną kontynuację wycieczki. Niedzielny wyjazd do Zakopanego pozwolił na spokojny spacer wzdłuż Krupówek, a następnie odpoczynek na Gubałówce, gdzie można było nacieszyć oko pięknym widokiem na pasmo Tatr.

Dzięki tej wycieczce studenci z zagranicy mieli okazję poznać piękno polskiej przyrody oraz możliwość integracji. Mamy nadzieję, że wycieczka zapewniła niezapomniane wrażenia, mile wspominane z pobytu w naszym kraju.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH VERSION – TRIP TO THE POLISH TATRA MOUNTAINS

On 7-9 April 2017 took place a trip to the village MałeCiche, organised for Erasmus people to visit selected places of Polish Tatra mountains – the Kościeliska Valley, and the next day – Zakopane with Gubałówka. Practically all-day excursion to the Valley seemed to be very exhausting for some people because of wet snow, slippery path and permeating moisture from all sides, but the weather did not disappoint us so much – lack of rain allowed us for a calm hike. Another attractions were opportunity to go through the Mylna Cave or a view of a completely frozen lake, which for some people was completely new thing. The caves also aroused a lot of emotions, as only the braver and better equipped visited them, and still penetrating through the narrow and full of water slots proved to be a challenge for people. The culmination of the hike was a rest in a warm shelter.

In the evening after dinner, a carriage ride to the nearby clearing was carried out, where took place a large bonfire.During this integration came the possibility of baking sausages or other delicacies.The warmth of the fire and the surrounding darkness provided a pleasant, unforgettable atmosphere, especially when after the meal began with the joyful singing accompanied by the guitar.

Tired of Saturday's walking,Erasmus people were counting on a less intensive continuation of the tour.Sunday's trip to Zakopane allowed a peaceful walk along Krupówki, and then rest at Gubałówka, where we could enjoy the beautiful view of the Tatras.

Thanks to this trip, students from abroad had the opportunity to get to know the beauty of Polish nature and the possibility of integration.We hope that the trip provided an unforgettable experience, a pleasantly remembered of our stay in Poland.