[English version below]
Dnia 13-go maja zagraniczni studenci z programu Erasmus wraz z członkami sekcji ESN SUT Gliwice odwiedzili Gimnazjum nr 3 w Gliwicach. Spotkanie odbyło się w ramach projektu Erasmus in Schools.

On 13 of May, foreign students from Erasmus program together with members of ESN SUT Gliwice visited School nr 3 in Gliwice. The meeting took place as part of the project Erasmus in Schools.

Erasmus in Schools jest projektem realizowanym w szkołach. Ma on na celu przybliżenie uczniom gimnazjum i liceum kultury i języka innych krajów europejskich. W ramach zajęć Erasmusi przygotowali prezentację oraz prowadzili rozmowy z uczniami. Dla naszych studentów była to okazja wykazania się umiejętnościami w zakresie nauczania oraz spędzenia czasu razem z młodszymi kolegami z naszego kraju.

Erasmus in Schools jest częścią większego projektu SocialErasmus- jednego ze sztandarowych zadań Erasmus Student Network.

Erasmus in Schools is a project in schools. It is intended to familiarize the students from middle school and high school with culture and language of other European countries. During the classes Erasmus students made a presentation and lead discussions with students. For our students it was an opportunity to show their skills in teaching and spend time with younger colleagues from our country.

Erasmus in Schools is part of a larger project SocialErasmus- one of the flagship tasks of the Erasmus Student Network.