Education Officer to członek ESN, zainteresowany szkolnictwem wyższym, młodzieżą i mobilnością. To wolontariusz, który posiada ogromną wiedzę o programie Erasmus+, jest gotowy dzielić się nią oraz służyć pomocą studentom, odpowiadając na ich pytania. Education Officer współpracuje ściśle z Biurem Wymiany Akademickiej Politechniki Śląskiej.

Education Officer ESN SUT Gliwice chętnie

  • służy pomocą studentom odbywającym/planującym wyjazd na dowolne stypendium programu Erasmus+;
  • poprowadzi kampanię informacyjną na temat praw i obowiązków studentów przebywających na stażach oraz studiach zagranicznych;
  • poinformuje studentów na temat zasad nowego programu Erasmus+;
  • promuje mobilność edukacyjną studentów poprzez organizowanie spotkań informacyjnych, targów mobilności oraz punktów informacyjnych

Jeśli masz pytanie dotyczące wyjazdu na studia bądź praktyki w ramach programu Erasmus+ skontaktuj się z naszym Education Officerem poprzez e-mail: patryk.kaleta@erasmusgliwice.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH:

Education Officer is a member of ESN, interested in higher education, youth and mobility. This is a volunteer who has a great knowledge about Erasmus+ programme and is ready to share it and answer all students’ questions. Education Officer works closely with Mobility Office at SUT.

Education Officer ESN SUT Gliwice:

  • Provides assistance to students going / planning to go for a scholarship within the Erasmus + programme, responding to student’s general enquiries,
  • Runs promotional campaigns about Erasmus+, studies and internships,
  • Students liaison in terms of rights and obligations airising from the Erasmus Student Charter and full academic recognition,
  • Organises informational meetings, mobility fairs and information points to promote educational mobility of students,

Should you have any questions concerning Erasmus+ programme, studies and internships, please get in touch with Education Officer by e-mail: patryk.kaleta@erasmusgliwice.pl